پيام‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب‌ به‌ علما و اساتيد الازهر مصر درباره‌ دستگيري‌ و محاكمه‌ مبارز مسلمان‌ «سليمان‌ خاطر»
در تاريخ 07/10/1364

 

بسم الله الرحمن الرحيم‏

حضرات‌ علما و اساتيد محترم‌ و مبارز دانشگاه‌ الازهر مصر

پس‌ از سلام‌ و تحيت‌ سلام‌ بر همه‌ شهدا و مبارزين‌ صدر اسلام‌، بر شهداي‌ مظلوم‌ تاريخ‌ و سلام‌ بر شهيد خالد اسلامبولي‌ و همرزمانش‌.

سلام‌ بر ملت‌ بپاخاسته‌ مصر و همه‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ سلام‌ بر «سليمان‌ خاطر» سرباز رشيد و شجاع‌ اسلام‌ و آنكس‌ كه‌ لكه‌ ننگ‌ كمپ‌ ديويد را از دامن‌ ملت‌ مصر عزيز پاك‌ كرد.

سلام‌ بر دانشجويان‌ عزيز و ساير رجال‌ علم‌ و جهاد.

چرا مبارك‌ خائن‌ را كه‌ درباره‌ اين‌ سرباز رشيد گرفتار تضاد گشته‌ است‌ متوجه‌ نمي‌سازيد؟

چرا فرعون‌ مصر و هامان‌ دادستان‌ مصر از سرنوشت‌ سادات‌ معدوم‌ عبرت‌ نمي‌گيرند؟

مردم‌ مسلمان‌ جهان‌ در سايه‌ تعاليم‌ اسلام‌ و الهام‌ از رهبري‌ مرجع‌ بزرگ‌ اسلام‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ مدظله‌العالي‌ خود را موظف‌ مي‌دانند كه‌ تا محو و نابودي‌ كامل‌ صهيونيسم‌ و اسرائيل‌ غاصب‌، رژيمي‌ را كه‌ دستش‌ تا به‌ مرفق‌ به‌ خون‌ مسلمانان‌ آغشته‌ و وجب‌ به‌ وجب‌ سرزمين‌ فلسطين‌ را به‌ خون‌ پاك‌ جوانان‌ مسلمان‌ رنگين‌ ساخته‌ و ميليونها انسان‌ را از خانه‌ و كاشانه‌ خود در بدر نموده‌ به‌ مبارزه‌ خود ادامه‌ دهند و اين‌ خوني‌ است‌ كه‌ در رگ‌ هر مسلماني‌ مي‌جوشد.

اكنون‌ كه‌ «سليمان‌ خاطر» جوان‌ مسلمان‌ مصري‌ موفق‌ شده‌ تعدادي‌ از اين‌ غاصبان‌ صهيونيسم‌ را بقتل‌ برساند چگونه‌ رژيم‌ مصر به‌ خود جرأت‌ مي‌دهد كه‌ او را بعنوان‌ يك‌ مجرم‌ محاكمه‌ نمايد؟

مگر مبارك‌ مسلمانان‌ مصر را يكجا به‌ اسرائيل‌ فروخته‌ است‌؟

لذا جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ ضمن‌ ابراز انزجار و نفرت‌ از دستگيري‌ اين‌ سرباز مسلمان‌ و محكوم‌ كردن‌ آن‌، همدردي‌ خود را با جوامع‌ دانشگاهي‌ مصر اعلام‌ و آزادي‌ فوري‌ او را خواستار و تشكيل‌ چنين‌ دادگاه‌ فرمايشي‌ را تقبيح‌ و محكوم‌ مي‌نمايد.

7/10/1364