اطلاعيه‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی تشكيل‌ ستاد اجراي‌ فرمان‌ امام در حوزه‌ علميه‌ قم‌ به‌ دنبال‌ پيام‌ ايشان‌ به‌ روحانيت‌
در تاریخ 14/12/1367
 بسم الله الرحمن الرحیم

 به‌ دنبال‌ پيام‌ امام‌ امت‌ به‌ روحانيت‌، ستاد زمينه‌ساز اجراي‌ فرمان‌ حضرت‌ امام‌ در حوزه‌ علميه‌ قم‌ تشكيل‌ و آغاز به‌ كار كرد.

 ... جامعه‌ مدرسين‌ و شوراي‌ مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ با انتشار اطلاعيه‌اي‌ ضمن‌ اعلام‌ تشكيل‌ اين‌ ستاد در آخرين‌ جلسه‌ مشترك‌ خود، مأموريت‌ آن‌ را فراهم‌ آوردن‌ مقدمات‌ اجراي‌ فرمان‌ روح‌ بخش‌ امام‌ امت‌ به‌ روحانيت‌ ذكر كرد و از مراجع‌ عظام‌، علماء اعلام‌ فضلاء، روحانيون‌ و طلاب‌ انقلابي‌ خواست‌ با ارائه‌ ارشادات‌ و پيشنهادات‌ خود به‌ اين‌ ستاد مستقر در مدرسه‌ فيضيه‌ زمينه‌ تحقق‌ فرمايشات‌ اخير حضرت‌ امام‌ را هر چه‌ زودتر فراهم‌ سازند.

جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌