اطلاعيه‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به‌ مناسبت‌ فرا رسيدن‌ 19 دي‌ روز قيام‌ مردم‌ قم‌
در تاریخ 17/10/1368
 بسم الله الرحمن الرحیم
 «ان‌ الله‌ لايغير ما بقوم‌ حتي‌ يغيروا ما بانفسهم‌»

 سالگرد حادثه‌ بياد ماندني‌ نوزدهم‌ ديماه‌، خروش‌ روحانيت‌ اصيل‌ و متعهد طلايه‌داران‌ انقلاب‌ خونبار اسلامي‌ گرامي‌ باد.

 19 دي‌ حركت‌ امت‌ مقاوم‌ و متدين‌ شهر خون‌ و قيام‌ بود كه‌ به‌ تزلزل‌ پايه‌هاي‌ رژيم‌ ستمشاهي‌ انجاميد و آغاز نهضت‌ اسلامي‌گرديد.

 پايمري‌ مردم‌ خداجوي‌ قم‌ بيانگر پيوند عميق‌ و ناگسستني‌ امت‌ با روحانيت‌ و در رأس‌ آن‌ حضرت‌ امام‌ قدس‌ سره‌ الشريف‌ بود و ثابت‌ كرد كه‌ اگر ملتي‌ از مكتب‌ و حقوق‌ حقة‌ خويش‌ دفاع‌ كند، هيچ‌ قدرتي‌ توان‌ ايستادگي‌ در برابر عزم‌ راسخ‌ و ايثار او را ندارد.

 ملت‌ غيور ما مي‌داند كه‌ عوامل‌ پيدايش‌ انقلاب‌ شكوهمند اسلامي‌ همانا:

 1ـ اتكاء به‌ مكتب‌ حياتبخش‌ اسلام‌

 2ـ تبعيت‌ و پيروي‌ كامل‌ از اوامر و رهنمودهاي‌ رهبري‌ نظام‌

 3ـ وحدت‌ و يكپارچگي‌ ملت‌

 بود كه‌ قطعاً همين‌ عوامل‌ ضامن‌ بقاء و تداوم‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوري‌ اسلامي‌نيز مي‌باشد.

 جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ در سالگرد اين‌ حماسه‌ پيروز اعلام‌ مي‌دارد كه‌ به‌ ياري‌ خدا با تمام‌ توان‌، از جان‌ و دل‌ حافظ‌ دستاوردهاي‌ متعالي‌ انقلاب‌، خون‌ مطهر شهدا، و وصاياي‌ گرانقدر امام‌ عزيز فقيد رضوان‌ الله‌ تعالي‌ عليه‌ و رهبري‌ شايسته‌ انقلاب‌، ولي‌ فقيه‌ مسلمين‌، حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ ادام‌ الله‌ بقائه‌ الشريف‌ خواهد بود و هشدار مؤكد مي‌دهد كه‌ حضور هر چه‌ بيشتر مردم‌ در صحنة‌ انقلاب‌، بويژه‌ در مقطع‌ حساس‌ كنوني‌ براي‌ مقابله‌ با تمامي‌توطئه‌هاي‌ شوم‌ ايادي‌ نفاق‌، مغرض‌ و بي‌ مسؤوليت‌، وظيفه‌ واجب‌ بوده‌ و بيداري‌ ملت‌ تلاشهاي‌ غيرمسؤولانه‌ را كه‌ به‌ تضعيف‌ نظام‌ و مسؤولين‌ بيانجامد در نطفه‌ نابود خواهد نمود.

جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌