اطلاعيه‌ مشترک جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جهت برگزاري‌ مجلس‌ مبلغان‌ و فضلا به‌ مناسبت‌ فرا رسيدن‌ ماه‌ محرم‌
در تاريخ 04/04/1371

 

بسم الله الرحمن الرحيم‏
«ان‌ الحسين‌ مصباح‌ الهدي‌ و سفينة‌ النجاة‌»

محرم‌ ماه‌ پيروزي‌ خون‌ بر شمشير، ماه‌ حماسه‌ و ايثار، ماه‌ شهادت‌ و شهامت‌ و ماه‌ مقاومت‌ و قيام‌ در برابر ظلم‌ و استكبار فرا مي‌رسد و رهروان‌ صديق‌ مكتب‌ حسيني‌ را حياتي‌ تازه‌ مي‌بخشد. و از آنجا كه‌ انقلاب‌ مقدس‌ اسلامي‌ ما بر اساس‌ فلسفه‌ قيام‌ حضرت‌ اباعبدالله الحسين‌ عليه‌ الاف‌ التحية‌ و الثناء و حماسه‌ عاشورا نشات‌ و شكل‌ گرفته‌، تداوم‌ آن‌ نيز در گرو حفظ‌ اين‌ والاترين‌ شعار اسلامي‌ است‌.

بدين‌ وسيله‌ در پايان‌ سال‌ تحصيلي‌ و طليعة‌ ماه‌ محرم‌ كه‌ اكثر آقايان‌ و فضلاء حوزه‌ مقدسه‌ به‌ منظور تبليغ‌ و ارشاد و هدايت‌ عازم‌ مسافرت‌ مي‌باشند از عموم‌ اساتيد و فضلاء و طلاب‌ دعوت‌ مي‌شود در مجلسي‌ كه‌ به‌ همين‌ منظور در مدرسه‌ دار الشفاء از ساعت‌ 6 تا 5/8 بعدازظهر روز شنبه‌ 6 تيرماه‌ 1371 با شركت‌ اعضاي‌ جامعة‌ مدرسين‌ حوزة‌ علمية‌ قم‌، شوراي‌ مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ و دفتر تبليغات‌ اسلامي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ و ساير نهادهاي‌ حوزوي‌ برگزار مي‌گردد شركت‌ فرمايند.

سخنران‌ جلسه‌: حضرت‌ آيت‌ الله فاضل‌ لنكراني‌

روابط‌ عمومي‌ جامعة‌ مدرسين‌
و شوراي‌ مديريت‌ حوزة‌ علمية‌ قم‌
محمد فاضل‌