سخنى با امام جمعه محترم اصفهان
در تاریخ 12/4/1379

 

بسمه تعالی 

باسلام و تحيت 
امام جمعه اصفهان در خطبه‏هاى جمعه اين هفته گفته است كه روزنامه‏هاى توقيف شده واقعيتهایی را مى‏نوشتند.
 اينجانب به نقد تحليلى اين سخن پرداختم.
 اميد كه در جاى مناسب روزنامه در اسرع اوقات، چاپ برسانيد.

حوزه علمیه قم - سيد احمد خاتمى‏
12/4/79 

با سلام و تحيت و آرزوى توفيق برايتان در جهت حركت در خط امام و آرمان بلند شهيدان، امروز (11/4/79) روزنامه حيات نو از حضرتعالى نقل كرده بود كه روزنامه‏هاى توقيف شده واقعيتها را مى‏نوشتند. گرچه بسيارى از مواضع يكى دو ساله اخيرتان در مسائل سياسى مورد نقد و عجيب بود امّا اين موضع از جنابعالى بسيار عجيب‏تر است. از حضرتعالى كه از چهره‏هاى برجسته مبارز قبل از انقلاب بوده و در حوزه علميه قم نيز با تلمذ محضر اعاظم، اصول و مبانى اسلام را آموخته‏ايد و افتخار پدر شهيد بودن را داريد، انتظار اين موضع نبود. آيا جنابعالى دقيقا روزنامه‏هاى تعطيل شده را مطالعه فرموده و مطالب آنها را منطبق با واقعيت ديده‏ايد؟ حسن ظن بنده اين است كه مطالب اين روزنامه‏ها را نديده‏ايد و صرفا به گزارشات جناحى اين و آن توجه نموده‏ايد و گرنه مطمئنم اين موضع را ابراز نمى‏فرموديد. اينك به عنوان «مشت نمونه خروار» ده نمونه از صدها مورد اهانت به اسلام و تشيع و مقدسات كه در طى 6 ماه آخر سال 78 در همين روزنامه‏ها و هفته نامه‏هاى تعطيل شده آمده است محضرتان تقديم مى‏كنم تا ملاحظه فرمائيد آيا اينها واقعيت است يا نه؟
 1 - در هفته نامه آبان 28/1/79 شماره 121 صفحه 4 آمده است:
 «اثبات حق حاكميت به معناى حقوقى آن براى خدا اشكالات فراوان دارد... نظريه حكومت اختصاصى تفويض شده از طرف خداوند به انبياء دليل قابل دفاع ندارد»
 آيا اين را واقعيت مى‏دانيد؟ مطمئنم جواب نفى خواهيد داد چرا كه هر كس كه الفباى علم كلام را خوانده باشد مى‏داند كه از مسلّمات معارف توحيدى، توحيد در حاكميت است و اينكه تنها حكم و حكومت اوست كه مبناى عقلى و منطقى داشته و مشروعيت همه حكومتها به انتساب باين حاكميت حق است....
 آيا حكومت تفويض شده ازناحيه خداوند به پيامبر اكرم(ص) دليل قابل دفاع ندارد؟ پس معناى آيه شريفه «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» چيست؟ آيا جز اين است كه ولايت پيامبر بر مؤمنان حتى از ولايت خودشان بر خودشان بيشتر است؟ چهار معنا براى آيه گفته شده كه مسلّم و مفروغ عنه در اين معانى نظارت آيه به مسائل حكومتى است.
 2 - روزنامه صبح امروز 22/8/78 ص 8 آمده است: 
«تفكّر شيعه گرى موجب انحطاط مملكت ما و مانعى براى دمكراسى است»
 آيا اين يك واقعيت است يا تحريف صد در صد واقعيت؟! بى ترديد تفكر شيعه‏گرى در سراسر جهان و لااقل در كشور ما نه تنها موجب انحطاط نبوده كه سرمايه رشد و ترقى بوده است. استعمارگران همزمان در پى برقرارى حكومت لائيك در تركيه و ايران بر آمدند، در تركيه آتاتورك را سر كار آوردند و در ايران رضاخان را!
 در تركيه سرانجام حكومت لائيك را بر مسند نشاندند كه همچنان ادامه دارد اما در ايران نتوانستند!! چرا؟ آيا تحليلى جز حاكميت تفكر شيعه‏گرى كه همان اسلام ناب محمدى(ص) در ايران دارد؟ به بركت حاكميت فرهنگى تشيع يعنى فرهنگ غدير و عاشورا استعمارگران نتوانستند حكومت لائيك را در ايران مستقرّ سازند. آيا با اينهمه بازهم مى‏گويند تفكر شيعه‏گرى موجب انحطاط است؟ البته اينان تفكر اسلام ناب محمدى(ص) را موجب انحطاط مى‏دانند و جرأت ابراز آنرا ندارند و سرانجام به تفكر شيعه مظلوم هجمه مى‏كنند.
 3 - در هفته نامه پيام هاجر 23/9/78 شماره 296 ص 6 آمده است كه «قرآن قابل نقد عقلى و تجربى است»
 بى ترديد شما اين را واقعيت نمى‏دانيد؟ آيا قرآنى كه سطر سطر و حرف به حرف آن وحى منزل است آيا قابل نقد است؟ بى ترديد آنكس كه مبانى اسلام را پذيرفته باشد قرآن را قابل نقد نمى‏داند همانگونه كه ذات مقدس ربوبى قابل نقد نيست.
 4 - در روزنامه عصر آزادگان 14/11/1378 ص 17 آمده است: 
«قوانين شرعى در مورد زنان ظالمانه است»
 آيا اين واقعيت است؟ آيا خالق هستى كه بهترين قانون را در جهان تكوين و تشريع دارد قانونى ظالمانه در مورد زنان قرار داده است؟ يا آنكه عادلانه‏ترين قوانين را بايد در مكتب حياتبخش اسلام يافت كه تشريعش هماهنگ با فطرت و تكوين است.
 5 - در روزنامه صبح امروز 24/7/78 ص 6 آمده است:
 «پذيرش دين حق است نه تكليف در نتيجه هر كس حق تبديل دين خود را خواهد داشت»
 6 - در روزنامه صبح امروز 8/7/78 ص 2 آمده است:
 «اجراى احكم ارتداد با حقوق انسانى منافات دارد و دفاع از مقدّسات نيست»
 آيا براستى اينها واقعيت است؟ اگر چنين است با دهها آيه و نيز دهها روايت صحيح در باب ارتداد چه مى‏كنيد؟ درست است كه اجراى حكم مرتد بايد توسط دستگاه قضائى نظام جمهورى اسلامى باشد و هيچكس حق ندارد بدون حكم قاضى حكم مرتد را جارى كند. اما آيا مى‏توان احكام صريح اسلام را در باب مرتد ناديده گرفت.
 7 - در هفته نامه آبان 20/11/78 شماره 112 ص 7 آمده است:
 «حذف صحنه‏هاى جنسى و مشروب خوارى از فيلمها هيچ مستند شرعى ندارد و كجاى فقه آمده كه گفتن و شنيدن اينكه پسرى به دخترى بگويد دوستت دارم حرام است»
 آيا اين واقعيت است؟ مستند شرعى حذف صحنه‏هاى جنسى و مشروب خوارى آن است كه هر چيزى كه مظنه تحريك غريزه جنسى و آلودگى به گناه باشد حرام است و نمايش صحنه‏هاى جنسى و مشروب خوارى مظنه آلودگى است و نه تنها در فقه كه در قرآن آمده كه زنان نبايد عشوه‏گرانه با مردان نامحرم سخن بگويند «فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض» زيرا كه زمينه آلودگى بيمار دلان فراهم مى‏شود آيه شريفه از سخن عشوه گرانه نهى مى‏كند تا چه رسد سخن عشوه گرانه آلوده به حرام و اينكه پسرى به دختر نامحرم بگويد دوستت دارم!! كه بى‏ترديد حرام است.
 8 - در روزنامه صبح امروز 12/8/78 ص 8 آمده است:
 «دامنه تساهل امور جنسى و همجنس بازى را نيز فرا مى‏گيرد اين امور مردود است ولى نبايد ممنوع باشد»
 آيا اين واقعيت است؟ در كشور اسلامى نبايد همجنس بازى ممنوع باشد؟ مگر اينجا انگليس است يا فرانسه؟
 اينجا كشور بقيةالله الاعظم حجة بن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفداء است هزاران شهيد ايثار كردند تا احكام اسلام اجرا شود نه نظام آلوده دمكراسى غرب! اينجا كشور شهيدان است نه سرسپردگان آلوده غرب كه معبدشان دمكراسى غربى است!
9 - روزنامه خرداد 19/8/78 ص 6 آورده است‏
 در «آيات قرآن صريحاً اصل عيسى به دين خود موسى به دين خود را تأييد مى‏كند»
 آيا اين واقعيت است؟ اگر چنين است با دهها آيه امر به معروف و نهى از منكر و صدها روايت آن چه مى‏كنيد؟
 10 - در روزنامه آريا 18/1/79 ص 2 آمده است:
 «بايد به خواست مردم احترام گذاشت حتى اگر غير مشروع باشد يا حداقل بايد آن را تحمل كرد تا زمانى كه از انتظارهاى خود برگردند».
 آيا اين را واقعيت مى‏دانيد؟ بايد به خواست غير مشروع مردم احترام گذاشت؟ اگر اين است بايد پرونده احكام حدود و تعزيرات و ديات و دهها حكم ديگر خداوند را بست. مردم ما جمهورى را مى‏خواستند اما در چارچوب اسلام نه در دمكراسى غرب. و جملات فوق گوياى پذيرش دمكراسى غرب است كه انديشمندان منصف غربى نيز پى به زيانبار بودن آن برده‏اند.
 اينها تنها مشتى است ازنمونه خروارها اهانتى كه برخى از روزنامه‏هاى تعطيل شده در رابطه با اصل دين و مقدّسات آورده‏اند و اگر بخواهيم همه موارد را بياوريم بايد دهها جلد كتاب در اين زمينه تأليف كرد. آيا مى‏توان گفت اينها واقعيات است؟ اهانت به دين و مقدّسات را قطعاً نمى‏توان واقعيت خواند كه تحريف واقعيت است اين ده مورد تنها در مورد مقدّسات و مبانى دين بود و اما اهانت به امام عزيز، مقام معظم رهبرى «مدظله العالى» روحانيت دلسوز و نيز غيرت مندان دينى، اهانت به ولايت فقيه، بسيج و عزيزان رزمنده و .... ترجيع‏بند برخى از روزنامه‏هاى تعطيل شده بوده است برخى از اين اهانتها به صورت صريح و برخى به صورت تعريض بوده است.
 ترديدى ندارم كه امام جمعه محترم اصفهان اينها را واقعيت نمى‏دانند لكن مقتضى است كه در مسند خطابه جمعه جملات دقيق‏تر القاء شده به گونه‏اى سخن گفته نشود كه عموم يا اطلاق كلام اين موارد را هم شامل گردد.
 بهرحال مقوله مطبوعات، مقوله‏اى است كه طى ساليان اخير مطالب فراوانى در مورد آنها گفته شده است. آنچه در پايان اين نوشتار بر آن تأكيد مى‏كنم اينست كه هيچكس از تعطيلى روزنامه‏ها و مطبوعات خوشحال نيست. آرى خوشحاليم از اينكه قوه قضائيه نظام جمهورى اسلامى در سنگر دفاع از مقدّسات و ارزشها و قانون اساسى ايستاده و از اين بابت به قوه محترم قضائيه و رئيس مجتهد و فقيه آن آيت الله هاشمى شاهرودى دست مريزاد مى‏گوئيم. ما معتقديم حفظ دستاوردهاى انقلاب شكوهمند اسلامى و قانون اساسى و آزاديهاى مصرح در قانون در سايه برخورد قاطع با سوء استفاده كنندگان از آزادى و حرمت شكنان قلم ميسر است.
 مدتى است كه انگ رائج دگر اندشان نسبت به آنان كه بر اصول و مبانى پا مى‏فشارند، انگ ضديت با آزادى است. ولى خدا گواه است آنان دلسوز اين نظام و انقلاب و قانون اساسى‏اند و در خط مقدم مبارزه با استبداد طاغوت بوده و برخى از آنان رنج ساليان زندان و تبعيد زمان طاغوت را به جان خريدند تا گل آزادى در اين كشور شكوفا گردد. اينان ضد آزادى نبوده و نيستند. اينان آزادى در چارچوبه اسلام و قرآن و قانون اساسى را مى‏خواهند. سخن را با دعائى از امير المؤمنان على(ع) به پايان مى‏برم: «اللهم انى اعوذ بك من شر الشيطان و من شرّ السلطان و من شرّ ما تجرى به الا قلام».
 خدايا به تو پناه مى‏برم از شرّ شيطان و شر حاكم ستمگر و از شر آنچه قلمها آن را به جريان مى‏اندازند.

صحيفه علويه، ص 516.و السلام عليكم و رحمةالله
حوزه علميه قم - سيد احمد خاتمى‏
شنبه 11 تير 1379 - 28 ربيع الاول 1421