اطلاعيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم در پي اهانت شبكه الجزيره به حضرت آيت الله العظمى سيستانى «مد ظله العالى»
در تاريخ 27/09/1384

 

بسم الله الرحمن الرحيم‏

بار ديگر دست خبيث استكبار از آستين يكى از شبكه‏هاى تلويزيونى معلوم الحال بنام الجزيره بيرون آمد اين شبكه با حرمت شكنى واهانت به ساحت مقدس مرجعيت و شخص حضرت آيت الله العظمى سيستانى (مدظله العالى چهره) منافقانه خود را بيش از پيش نمايان ساخت .

و اين از آن روست كه مرجعيت شيعه يكبار ديگر نقش تاريخى و رسالت دينى خود را در حفظ وحدت و يكپارچگى عراق بخصوص در انتخابات اخير بر همگان آشكار ساخت.

بديهى است مدعيان دموكراسى و دشمنان مردم عراق با تحت نفوذ قرار دادن رسانه‏ها و شبكه‏هاى تلويزيونى مى‏خواهند به اين وحدت و همدلى كه با درايت مرجعيت بزرگوار به دست آمده است آسيب برساند.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن محكوم كردن اين حركت زشت و زننده، از مردم عراق مى‏خواهد ضمن حفظ وحدت و دفاع از كيان مرجعيت، زمينه خروج اشغالگران را از ميهن اسلامى خود فراهم سازند.

والسلام‌ عليكم‌ و رحمة‌ الله‌ و بركاته‌
جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌
علي مشكيني