اطلاعیه دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیرامون انتخاب رئیس و نواب رئیس جامعه مدرسین
در تاریخ 28/07/1386
بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت الله مشکینی (ره) ریاست فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بدینوسیله به اطلاع می رساند در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مورخ 27/7/86 حضرت آیت الله یزدی (دامت برکاته) به اتفاق آراء به ریاست شورای عالی جامعه مدرسین و حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمین آقایان مقتدایی و حسینی بوشهری به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب گردیدند. توفیق همگان را از ایزد منان مسألت می نماید.

محمود رضا جمشیدی
مسؤول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم