گزارش تصویری صبح دومین روز چهارمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - اهواز مورخ 10/2/1388

Image 

Image

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image