حضرت آيت الله سبحاني در ديدار رئيس کل دادگستري استان قم با بيان اينکه شوراي حل اختلاف مهمترين درگاه براي رفع مشکلات مردم است گفتند: «توجه به اين شورا و حضور افراد متدين‌و کارساز مي‌تواند از ورود پرونده‌هابه‌دادگستري جلوگيري کند».


ایشان همچنین افزودند: «دستي‌در کاراست‌و مي‌خواهند مملکت را به عقب بزنند کشورهاي اروپايي براي رشد و ارتقاء کشور خود تعطيلات را کاهش مي‌دهند و ما به عنوان کشوراسلامي روز به روز به تعطيلات کشور اضافه مي‌کنيم».

ایشان همچنین در دیدار  با آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، نسبت به فعالیت های وهابیت هشدار دادند و گفتند: فعالیت در شبکه های اطلاع رسانی و برنامه‌ای حوزوی مطلوب است، ولی باید این فعالیت ها در خصوص جلوگیری از رشد شبهات وهابیت و پاسخگویی به آنها تمرکز بیشتری یابد. (خ-1386)