حضرت آیت‌الله سبحانی در دیدار جمعی از معاونین تبلیغی سازمان اوقاف و امور خیریه، به جایگاه تبلیغ در قرآن اشاره کردند و گفتند: خدای متعال در قرآن فرمودند: «اگر همه افراد نمی‌توانند به تبلیغ بروند لازم است افرادی دیگر مروج دین باشند».


ایشان با اشاره به عوامل موفقیت در تبلیغ افزودند: مبلغ موفق کسی است که شرایط زمان و جامعه را بشناسد و براساس نیازها سخن بگوید.


استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مبلغان باید بر اساس نیاز جامعه فعالیت تبلیغی داشته باشند، به مبلغان توصیه کردند که در تبلیغ از جوانان غافل نشوند.

ایشان با بیان اینکه مبلغان باید طبق ساختار و اقتضای نیاز جامعه به تبلیغ بپردازند، ادامه دادند: مبلغ باید شرایط زمان را بشناسد و به تبیین مسائل و آسیب‌های امروزی از منظر دین پرداخته و مؤثر واقع شوند.

آیت‌الله سبحانی تأکید کردند: بر اساس روایات اگر مبلغان آگاه به زمان باشند، هجمه‌ها و شبهه‌ها آن‌ها را مغلوب نخواهد کرد. (خ-1374)