حجت الاسلام والمسلمین اراکی با اشاره به بیداری ملت‌آمریکادر برابرسیستم نابرابری حاکم بر این کشور، گفت: توده حاضران‌در اعتراضات آمریکا فراتر از مرگ جورج فلوید، به سیستم حاکم بر غرب اعتراض دارند.

عضو جامعه مدرسین افزود: متأسفانه در حالی مردم در آمریکا در حال مبارزه با سیستم سرمایه داری هستند، عده‌ای در داخل کشور به دنبال آمریکا و اسرائیل راه افتاده اند. وی راه جلوگیری از آسیب پذیری در مقابل تحریم ها را مقاومت عنوان کرد و ابراز داشت: تسلیم برخی از مسؤولان در مقابل دشمن موجب جری شدن آن ها نسبت به مردم شده است. حجت الاسلام والمسلمین اراکی بخش مهمی از مردم سازی تبلیغ را توجه دادن مردم نسبت به وظایف تبلیغی دانست و اظهار داشت: باید برای تمامی اقشار جامعه بسته محتوایی-تبلیغی با تعیین روش ها و ابزارهای لازم فراهم شود.(خ - 1395)