آيت‌الله ممدوحي با اشاره به دشمني‌هاي آمريکا گفت: آمريکا همواره درصدد است تا تمامي نقاط مثبت ما را تضعيف کند. به قول امام خميني(ره) هر زمان که ديديد آمريکا بر روي نقطه‌اي حساس شده است بايد همان نقطه را تقويت کنيد.


وی افزود: البته اين سياست تنها در قبال ايران صدق نمي‌کند بلکه درباره تمامي کشورها مثل هند، چين ، مصر و عراق هم همين گونه عمل مي‌کند.

عضو جامعه مدرسين با تاکید بر اینکه غرب تودهني‌هاي بسياري از ايران خورده است، افزود: غالبا غربی‌ها سعی می‌کنند هر کشوری که بخواهد روی پای خود بایستد را با ترویج بی‌عفتی و فحشا از آرمان‌هایش منحرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته اين از صفات غرب است که ما به خوبي به آن آگاهي داريم؛ از همين رو نيز نقشه‌هايش نقش بر آب شده و تودهني‌هاي محکمي نيز از سمت ايران دريافت کرده است. (خ-1386)