حضرت آیت‌الله جوادی آملی در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران تاکید کردند: ما در کنار سفره‌ای نشسته ایم که مسئولیت‌های بسیاری بر آن متصور است و استکبار جهانی و رذالت آن تنها با خون دادن پاک می‌شود.


ایشان بیان کردند: خون کاری می‌کند که آب باران نمی‌تواند بکند و آلودگی‌های باطنی مانند استعمار و استکبار تنها با خون است که پاک می‌شود. اگر کشوری خون داده و طیب و طاهر شد باید میوه طیب مانند استقلال، آزادی و امنیت را بدست آورد و بر ما واجب است که به میوه طیب دست پیدا کنیم. (خ-1377)