حجت الاسلام والمسلمین علیدوست با اشاره به ملزومات تمدن سازی در گام دوم انقلاب، گفت: باید حفره‌های تئوریک را که در طول این سال‌ها وجود داشته، پُر کنیم. تمدن، شدنی است یعنی باید به تمدن رسید، البته این گونه نیست که با دستور، جلسه و شعار ساخته شود.


عضو جامعه مدرسین در مورد بحث خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی که به عنوان یکی از فرازهای بیانیه «گام دوم» مقام معظم رهبری مطرح شده است، اظهار کرد: فکر می‌کنم مهمترین بحثی که می‌تواند برای چله دوم انقلاب یا گام دوم که در خود بیانیه هم اشاره شده، مورد توجه باشد، بحث ارزیابی و آسیب شناسی گذشته است. بعد از ارزیابی، وقت آن است که ببینیم که در طول این ۴۰ سال چه مشکلات و آسیب‌هایی را در مسیر داشته ایم و چه کاری را بهتر بود که انجام دهیم و انجام ندادیم، لذا به نظر من اگر ارزیابی دقیق هم  داشته باشیم می‌توانیم وارد مرحله نظام سازی و تمدن سازی شویم، این امکان تحقق دارد اما اگر رویه‌ای جز این داشته باشیم، متوقف خواهیم شد. (خ-1373)