حضرت آیت‌الله جوادی آملی در پیامی به کنگره مسلمانان آمریکا با اشاره به آموزه‌های اسلام برای رستگاری بشر گفتند: اسلام دین بشریت است و حقوق بشر را تضمین می کند.


حضرت‌آیت‌الله جوادی آملی در پیام خود به این کنگره با اشاره به آیاتی از قرآن کریم بیان داشت: محور بحث در این کنگره و نشست «اسلام دین بشریت» است.

این پیام را ذات أقدس الهی در آغاز بعثت اعلام داشت در سوره مبارکه «مدّثّر» و مانند آن که در اوایل بعثت نازل شدند، فرمودند که اسلام دین بشریت است و حقوق بشر را تضمین می‌کند.

ایشان ادامه دادند: در همین سوره خدای سبحان دو بار می‌فرماید این ﴿ذِكْری‏ لِلْبَشَرِ﴾ است، این «هُدی» برای بشر است؛ یعنی حقوق بشر را خدا تعیین می‌کند، هدایت بشر و راه مستقیم بشر را خدا تعیین می‌کند: ﴿ذِكْری‏ لِلْبَشَرِ﴾، ﴿نَذیراً لِلْبَشَرِ﴾ و مانند آن. این تذکره بشریت است، این حقوق بشریت است. سرّش آن است که بشر گرچه در زبان و زمان، عصر و مصر و مانند آن مختلف هستند؛ ولی در ساختار انسانیت یک حقیقت هستند.

(خ-1381)