آیت‌الله ممدوحی ضمن تقدیر از اقتدار غیور مردان سپاه‌پاسداران در ساقط کردن پهپاد آمریکایی‌درجنوب کشورمان اظهار داشت: آمریکایی‌ها باید بدانند که هر تجاوزی از سوی آن ها به مرزهای کشورمان اعم از آبی و خاکی و هوایی، با پاسخ دندان شکن ما مواجه خواهد شد.


عضو جامعه مدرسین تصریح کرد: آمریکایی‌ها بارها نشان داده‌اند علیرغم رجزخوانی و یاوه گویی مسئولانشان، به شدت از اقتدار ملت انقلابی و نیروهای مسلح ما می‌هراسند و در قضیه پهپاد اخیر نیز مشاهده کردیم که نتوانستند واکنشی نشان دهند.

(خ-1380)