31 تیر 1398 ساعت 01:32

حضرت آیت الله شب زنده دار، از بهمن ماه 1397 الی اردیبهشت ماه 1398 طی 27 جلسه  در ابتدای درس خارج فقه خود، در راستای تبیین و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب مطالبی را بیان فرموده اند که مجموعه این مطالب توسط کانال «پندهای سعادت» جمع آوری و در یک مجموعه منظم تدوین گردیده است.


این مجموعه را می توانید از اینجا دریافت کنید

بالای صفحه